Elektriker-Service Verdal AS

Bytte belysning fra konvensjonelle lysrør til LED

RoHS Direktivet - Restrictions on Hazardous Substances

EU har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige i norske bedrifter. Allerede i februar trådte de første forbudene i kraft. Det vil si at i 2023 vil vanlige lysrør T12, T8, T5 og Kompaktlysrør (T2) gå ut av produksjon. I Februar gikk CFL, T2 & T12 ut av produksjon. Og allerede i August går også T5 & T8 Lysrør ut av produksjon.

Vi tar på oss å bytte armaturer, til nye LED armaturer, og kan gi dere energiberegning og lysberegning for nytt lysanlegg. Samt finne armaturer og styringssystemer som passer deres miljøprofil og behov.

Fun fact

Som vi allerede vet ligger det ann til at vi får stor mangel på energi de neste årene. Dette påvirker strømprisen vår. Man antar at når lysstoffrørene utfases vil man i lille Norge, gjøre en energi besparelse på hele 2,4 Twh pr. anno.

Bilder av leveranser vi kan levere.

Løsninger som vi kan være behjelpelige med installere.

Smarte og trygge løsninger til riktig pris